Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)

Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Νικολάου φορεσιά ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2 (Santa Run κοστούμι)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2...
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Νικολάου φορεσιά ΠΟΙΟΤΗΤΑ 2 (Santa Run κοστούμι)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 198j ✅ Αγοράστε φθηνά ✅ Προϊόντα μετοχής ✅ Επαγγελματικά ✅
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Επαγγελματική Στολή Προώθησης Άγιου Βασίλη 2 (Πλήρες σετ / 198j)
Günstige Promotion Kostüme
κυρίως πωλούν
Prozent Kostüme
Express
Rabatt5

Προκαταβολή!

198J 2
Νέο

Η φθηνή επαγγελματική " Στολή του Άγιου Βασίλη " (198J 1) δημιουργείται μεμονωμένα από επαγγελματίες ράφτες μετά από παραγγελία ή, εάν υπάρχει, θα σας αποσταλεί μετά την παραλαβή της πληρωμής. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πολύ καλής ποιότητας και έχουν μεγάλη άνεση στη φθορά , η οποία, εάν γίνεται σωστά, επηρεάζει τη διάρκεια ζωής. Η φορεσιά κατασκευάζεται σύμφωνα με τον κανόνα ασφαλείας CE & τα πρότυπα της ΕΕ Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι είναι κατασκευασμένο σε ένα μέγεθος. Οι ερμηνευτές με ύψος μεταξύ 1,60 m και 1,85 m μπορούν εύκολα να φορούν την φορεσιά. Το κοστούμι παραδίδεται πλήρως όπως φαίνεται στην εικόνα συμπεριλαμβανομένης της περούκας, της γενειάδας και του καλύμματος εκκίνησης .

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν

Kühlweste "Blue Star Modell"

Express
299,00 €*

Kühlpets für die Kühlweste "Blue Star...

Express
189,00 €*

Tasche "L" für normale Kostüme...

Express
129,00 €*

Υφασμάτινη υφασμάτινη φόρμα / λουράκι...

κυρίως πωλούν
Empfehlung
Rabatt5

Προκαταβολή!

15,00 €*

copy of Kühlweste "Blue Star Modell"

Express
99,00 €*

2x Υφασμάτινη υφασμάτινη φόρμα /...

Rabatt5

Προκαταβολή!

30,00 €*
 

Σε ποια εποχή του έτους λάμπουν περισσότερο τα μάτια των παιδιών; Και πότε μπορούν οι γονείς να αρνηθούν τις αγαπημένες τους επιθυμίες; Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων! Τι είναι αυτό? Η αρμονία που φέρνει αυτή τη φορά τον Δεκέμβριο μαζί της και τα Χριστούγεννα επιθυμούν να φιλοξενούν κάθε παιδί και πολλοί ενήλικες. Ακριβώς σωστό να εμφανιστείτε με την εταιρεία ή το σύλλογό σας με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο - με το κοστούμι του Άγιου Βασίλη ή του Nicholas Walking Act. Πείστε τον εαυτό σας!

Το κοστούμι:

Το κοστούμι Santa Claus Walking Act είναι φτιαγμένο από έμπειρους και επαγγελματίες ράφτες σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας CE. Από τη μία πλευρά, είναι επομένως εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, από την άλλη πλευρά, δεν είναι απολύτως κανένα πρόβλημα για άτομα που έχουν ύψος 1,70 m έως 1,90 m. Η υψηλή άνεση στη φθορά προκύπτει από το καθαρό υλικό - απομίμηση γούνας, από την οποία ήταν χειροποίητη η φορεσιά του Άγιου Βασίλη.

Το πεδίο παράδοσης περιλαμβάνει:

  • 1 κουβέρτα με επίστρωση (100% πολυακρυλικό)
  • 1 ζευγάρι παντελόνι, επίσης κατασκευασμένο από 100% πολυακρυλικό
  • 1 ζεύγος υπερβολικών παπουτσιών (απομίμηση δέρματος, 100% πολυουρεθάνη)
  • 1 ζώνη από καθαρή πολυουρεθάνη, απομίμηση δέρματος
  • 1 περούκα με γένια σε λευκό (100% πολυουρεθάνη)
  • 1 καπέλο Santa με κόκκινο χρώμα (100% πολυακρυλικό)
  • 1 τσάντα μεταφοράς για όλα τα ανταλλακτικά

Το πάνω και το κάτω μέρος της ενδυμασίας του Santa Claus Walking Act φοριέται απλά πάνω από τα ρούχα σας - δεν θα βλέπετε πλέον τίποτα από αυτά τα ρούχα. Το ζευγάρι των παπουτσιών μιμείται τα τυπικά παπούτσια ή μπότες του Άγιου Βασίλη, αλλά σας επιτρέπει να φοράτε τα δικά σας υποδήματα, ώστε να μην καταστρέψετε το κοστούμι περπατώντας. Η ζώνη είναι απλώς δεμένη γύρω από την κοιλιά, η οποία εμφανίζεται στρογγυλή λόγω του συμπεριλαμβανόμενου μαξιλαριού της κοιλιάς. Απλά βάλτε την περούκα, τα γένια και το καπέλο Santa στο κεφάλι σας και ο Άγιος Βασίλης μπορεί να εμφανιστεί στην πιο όμορφη στιγμή στον κόσμο. Το κοστούμι συνοδεύεται από μια μεγάλη λευκή τσάντα μεταφοράς, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε το κοστούμι με ασφάλεια και άνεση από αποστολή σε αποστολή.

Τύπος:

Δεν πρέπει να εξηγηθούν πολλά για τον σχεδιασμό. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η φορεσιά ήταν χειροποίητη και επομένως είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η ποιότητα, το ανθεκτικό κοστούμι πρέπει να αντιμετωπίζεται και να φροντίζεται καλά. Αυτό αυξάνει επίσης τη διάρκεια ζωής της ενδυμασίας του Santa Claus Walking Act. Για παράδειγμα, η στολή μπορεί να καθαριστεί πλήρως στο πλυντήριο. Εδώ, ωστόσο, πρέπει να επιλεγούν 30 ° C στον κύκλο απαλού μαλλιού. Κανένα από τα κοστούμια δεν πρέπει να στεγνώσει στο στεγνωτήριο. Αυτό αμαυρώνει την ποιότητα. Η περούκα και η γενειάδα πρέπει να πλένονται στο χέρι, διαφορετικά η ομορφιά της γενειάδας μπορεί να εξασθενίσει. Το ίδιο ισχύει εδώ - όχι στο στεγνωτήριο. Επιπλέον, το κοστούμι δεν πρέπει ποτέ να σιδερώνονται. Και εδώ, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην απομίμηση γούνας, η οποία στη συνέχεια αμαυρώνει την εμφάνιση της ενδυμασίας στο σύνολό της. Μια τελευταία σημείωση ασφαλείας: Το κοστούμι δεν πρέπει ποτέ να φοριέται κοντά σε φωτιά ή καπνό. Όχι μόνο είναι εύφλεκτο, ο φορέας αποσπάται επίσης από την περιορισμένη θέα. Φυσικά, η φορεσιά μπορεί να φορεθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Και αν θέλετε μια συγκεκριμένη προσαρμογή ή εξατομίκευση, αυτό δεν έχει κανένα πρόβλημα!

Είμαστε εκεί για εσάς προσωπικά:

Δεν έχει σημασία αν ως κοστούμι τρέχει για μια προσφορά ή ως παρουσιαστής την περίοδο των Χριστουγέννων, με το κοστούμι σας εγγυάται να το κάνετε πάντα μεγάλο. Μαζί μας μπορείτε να αγοράσετε αυτά τα ξεχωριστά κοστούμια μασκότ φθηνά και να είστε πάντα σίγουροι για την καλή ποιότητα. Αν έχετε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ζωντανής συνομιλίας ή e-mail: info@maskottchen24.de. Το φιλικό προσωπικό εξυπηρέτησης θα χαρεί να σας βοηθήσει και να σας συμβουλέψει ανά πάσα στιγμή.